Contact us

Postal address:

Anna Ewert – Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań, Poland

email: aewert@amu.edu.pl

Subscribe to our newsletter using this form